جناب آقای عطائی

پشتیبان تحصیلی و دبیر پژوهشی بیوشیمی

بیوگرافی

درباره جناب آقای عطائی بیشتر بدانید

دانشجوی رشته پزشکی
دانش آموخته دبیرستان علامه حلی 1 تهران (دوره اول و دوم متوسطه)
دارای مقام برتر کشوری جشنواره خوارزمی در زمینه نانو تکنولوژی و بیوشیمی
دارای مقاله علمی در زمینه پزشکی
سابقه تدریس درس زیست شناسی کنکور در دبیرستان سلام
سابقه تدریس و مشاوره در موسسه قلم چی

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!