جناب آقای رادپور

پشتیبان تحصیلی و دبیر پژوهشی برنامه نویسی

بیوگرافی

درباره جناب آقای رادپور بیشتر بدانید

دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر 
دانش آموخته دبیرستان علامه حلی 1 تهران (دوره اول و دوم متوسطه)
سابقه تدریس برنامه نویسی در دبیرستان علامه حلی 1 تهران دوره اول
سابقه تدریس المپیاد و پژوهشی نجوم در مدارس تیزهوشان و برتر تهران

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!