65489560

جناب آقای حومنی

معاون پژوهشی و مسئول پایه هفتم و هشتم و دبیر شیمی

بیوگرافی

درباره جناب آقای حومنی بیشتر بدانید

مدرس شیمی و زیست شناسی تیزهوشان
دانشجوی رشته دکترای دامپزشکی
دوسال سابقه مدیریت واحد مشاوره آموزشگاه مولفان
برگزاری بیش از 2500 ساعت جلسه مشاوره

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!