برای قبولی در دورهاول تیزهوشان کافی است ..

جهت آشنایی با خدمات آموزشگاه و مشاوره تلفنی با شماره 09360037240 تماس حاصل نمایید.