با سلام .. با توجه به برگزار یک هفته‌ای کلاس‌های آنلاین از این به بعد در صورت آنلاین شدن مدرسه کلاس‌های طبق برنامه‌های زیر و در لینک‌های مشخص شده برگزار خواهد شد.

دوره2سه29