دوره آمادگی برای آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

زمان شروع جلسه ی اول: پنجشنبه 1401/02/08 تعداد جلسات دوره 12 جلسه ی حضوری 10 جلسه آموزش 2 جلسه آزمون…

18
رایگان!

پژوهشی هوافضا

پژوهشی هوافضا ویژه ی دانش آموزان نهم

0
رایگان!

پژوهشی رباتیک

مخصوص دانش آموزان پایه ی نهم

0
رایگان!