مجتمع آموزشی نگاه نو در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که سال‌ها رویای تاسیس یک دبیرستان مستقل(غیردولتی) در میان فارغ‌التحصیلان مدارس تیزهـوشان پرورانده شده بـود و سرانجــام این مهم به یــاری خداونـد منـان در بهـار سـال 1397 به حقیقت پیوست. رویایی که در سال‌هـای اخیـر آهسته آهسته فراتر رفته بود و به یک هدف مشخص و برنامه‌ای مدون تبدیل شده بود.

اکـنون ایستـاده‌ایم تا به یک‌یک این اهـداف جـامه‌ی عمل بپوشـانیم و با قوت بگـوییم مجتمع نگاه‌نو یک مجموعه‌ با کیفیت آموزشی، پژوهشی و تربیتی بالا و همسان با مدارس تیزهوشان است.