لطفاً برای ملاقات حضوری با اعضای کادر اداری و کادر آموزشی دبیرستان با هماهنگی قبلی و توجه به برنامۀ درسی هفتگی اقدام فرمایید.