الفـ) آیین ­نامه آموزشی

نظام آموزشی دبیرستان نگاه نو (متوسطه اول)، دو نوبتی و دربرگیرندۀ دو نیمسال است.
۲ـ نمرۀ پایانیِ هر درس در هر نیمسال، بر پایۀ نمرۀ آزمون پایانْ­نیمسال و نمرۀ ارزشیابیِ پیوستۀ (مستمرّ ِ) همان نیمسال، در کارنامۀ دانش‌آموز درج خواهد شد.
۱/۲ـ تعیین نمرۀ پایانیِ هر درس، تنها بر عهدۀ دبیر همان درس است.
۲/۲ـ از بیست نمرۀ پایانی، نیمی به آزمون پایا­ن­نیمسال، و نیمی به نمرۀ پیوسته (مستمر) اختصاص می‌یابد. (دبیر می‌تواند به فراخور فعالیت‌هایی که در طول نیمسال از دانش‌آموز انتظار داشته یا ارزشِ آزمونی که در پایانِ‌ نیمسال برگزار کرده است، با موافقت معاونت آموزشی این نسبت را کاهش یا افزایش دهد.)
۳/۲ـ نمرۀ ارزشیابیِ پیوستۀ (مستمرّ ِ) هر درس در هر نیمسال، بر مبنای عملکرد دانش­ آموز، از جمله: نقش‌آفرینیِ سودمند در پیشبرد درس، شرکت پررنگ در کارهای گروهی و کلاسی، انجام به‌ هنگام و بی‌کم‌وکاست تکلیف‌ها و پژوهش‌ها، نمرۀ آزمونک­های کلاسی یا پرسش‌های شفاهی، پایبندی به نظم و انضباط در کلاس،… منظور خواهد شد.
۴/۲ـ دبیرستان با هدف افزایش آمادگیِ دانش‌آموزان در هر دو نیمسال برای همه یا برخی درس‌ها به شکل هماهنگ، «آزمون میان نیمسال» برگزار می‌کند. (دبیران نیز نمرۀ این آزمون را در ارزشیابیِ پیوستۀ دانش‌آموزان به حساب خواهند آورند.)
۳ـ دانش ­آموز هنگامی می‌تواند در دبیرستان به ادامۀ تحصیل بپردازد که:
آ. میانگین نمره‌های سالیانۀ (معدّل کلّ ِ) او در کارنامه، کمتر از 16 نباشد.
۱/۳ـ میانگین سالیانۀ­­­ دانش­آموز، برآیندِ میانگین او در دو نیمسال آموزشی است.
ب ـ چنانچه با تعهّد آموزشی به ادامۀ تحصیل می­پردازد، نمرۀ پایانیِ نیمسال دوم او در هیچ­یک از درس‌ها، پایین‌تر از 12 نباشد.
2/3ـ اگر نمرۀ یک یا چند درسِ دانش‌آموزی برای نخستین­بار در دوران تحصیلش در آزمون پایانیِ نیمسال دوم کمتر از ۱۲ باشد، در آن درس‌(ها) «مردود» است (این نمره می تواند به صلاحدید گروه آموزشی و سختی و آسانی آزمون افزایش و یا کاهش یابد) و باید در کلاس(­های) جبرانی تابستانه (در صورت برگزاری) و آزمون­(های) تابستانه (در مرداد یا شهریور) شرکت کند؛ سپس چنانچه در آزمون‌(های) تابستانۀ آن درس‌(ها) دستِ‌کم به نمرۀ ۱۴ دست یابد، پس از تعهّد آموزشی می‌تواند تحصیل خود را در دبیرستان  پی بگیرد. (بند 6/2 را مطالعه کنید.)
3/۳ـ بر پایۀ صلاحدیدِ معاون آموزشی ، مشاور و دبیر هر درس، دانش­آموزانی که نمرۀ پایانیِ نیمسال دوم آن­ها در یک یا چند درس 12 و بالاتر بوده است، اما در نیمسال نخست نیز نمرۀ رضایت­بخشی کسب نکرده­اند و تواناییِ آموزشی و آمادگیِ درخور از خود نشان نداده‌اند، می‌باید در کلاس­های جبرانی تابستانۀ دبیرستان  حضور یابند؛ ولی بایستگی ِ (لزومِ) شرکت آنان در آزمون تابستانه بر مبنای تصمیم­گیری دبیر کلاس تابستانه و مشاور است.

دانش­آموزان برتر پایه‌های سه‌گانه در هر نیمسال، افزون بر دریافت سپاس‌نامه (لوح تقدیر) و جایزه، از امتیازهای دیگر مانند: حضور در کلاس­های پژوهشی دلخواه، اولویت‌ شرکت در اردوها و برنامه­ های تفریحی و بازدیدها، راهیابی به مسابقه‌های علمیِ بیرون از دبیرستان  در جایگاه نماینده دانش‌آموزیِ دبیرستان،  شرکت رایگان در کلاس­های پژوهشی تابستانه و … بهره‌مند خواهند شد.

ناخشنودیِ دبیران از وضعیت درسیِ دانش­آموز به سبب انجام ندادن یا نیمه‌کاره نهادن تکلیف‌ها، نبودِ آمادگی برای پاسخگویی به پرسش شفاهی، دستیابی به نمرۀ پایین در آزمونک­های کلاسی… نشانۀ کوتاهیِ یا کمبود توانمندیِ آموزشیِ دانش‌آموز است و دبیرستان  به ترتیبی که در پی می‌آید، با وی برخورد خواهد کرد:
بار اوّل: هشدار دبیر به دانش­آموز؛ (و در صورت صلاحدید دبیر، اطّلاع­رسانی به مشاور پایه)
بار دوّم: گفتگوی مشاور پایه با دانش­آموز؛ (و در صورت صلاحدیدِ مشاور، اطّلاع­رسانی به ولیّ دانش‌آموز)
بار سوّم: آگاهی­ رسانی ولیّ دانش ­آموز؛ (و در صورت صلاحدیدِ مشاور، فراخوانی ولیّ دانش‌آموز جهت چاره­جویی)
بار چهارم: فراخوانیِ ولیّ دانش­آموز و پذیرش ادامۀ تحصیل دانش­آموز در دبیرستان پس از امضای تعهّدنامه آموزشی؛

۱/5ـ هدف از سپردن تکلیف هفتگی به دانش‌آموز، یادآوری و بازاندیشیِ مفاهیم آموزشی و چیرگی بر موضوع درس است. از این‌ رو دانش‌آموزان باید با برنامه‌ریزی، تکلیف‌های خود را ـ چه نوشتاری، چه خواندنی ـ در خانه انجام دهند. چنانچه دانش‌آموزی در جایی از دبیرستان  از قبیل: حیاط، سالن، نمازخانه و … در حال نوشتن تمرین دیده شود، دفتر یا برگه‌‌اش گرفته و تمرین او، «نیاورده» قلمداد می‌شود. نیز اگر دانش‌آموزی تمرین خود را از برگه یا دفتر دیگری رونویسی کند، تمرین هر دو دانش‌آموز «نیاورده» به شمار می‌رود. همچنین هرگاه دانش‌آموزی در کلاس درس، سرگرم نوشتن تمرین یا خواندن کتاب درس‌های دیگر باشد، دفتر یا کتاب او گرفته و برای کاهش نمره به دبیر آن درس داده می‌شود.
۲/5ـ اگر دانش­آموزی که با سپردن تعهّد آموزشی فرصت ادامۀ تحصیل در دبیرستان  را یافته است، نتواند کاستی­های علمی و آموزشیِ خود را برطرف کند، در پایان یا حتّی در میانۀ سال تحصیلی بر پایۀ تصمیم شورای آموزشی و موافقت مدیر، از ادامه تحصیل در دبیرستان باز داشته خواهد شد.

دبیرستان  همواره می‌کوشد با بهره‌گیری از دبیران توانا و کارآزموده و بر پایه طرح‌درس‌های سنجیده، همه نیازهای آموزشیِ دانش‌آموزان مستعد را برآورده کند. بنابراین دانش‌آموزان نباید هیچگاه خواه، سال تحصیلی و خواه تابستان در کلاس‌های درسی و کمک‌ درسیِ آموزشگاهی شرکت کنند یا از تدریس خصوصی برخوردار شوند.
۱/6ـ شرکت دانش‌آموز در کلاس‌های زبان بیگانه، ورزشی و هنریِ بیرون از دبیرستان  ـ چنانچه از عهدۀ انجام تکلیف‌ها و خواسته‌های آموزشیِ دبیرستان  برآید ـ بی‌اشکال است.
2/6ـ اگر دانش‌آموزی با شرکت در کلاس‌های آموزشگاهی یا بهره‌مندی از دبیر خصوصی و حتی اولیای خود، موضوع‌های درسی را پیش از تدریس دبیر فرا بگیرد و سپس در کلاس به پشتوانۀ این پیش‌آگاهی، اصطلاحات درس را طرح، یا با پرسش‌ها و پاسخ‌های جهت‌دار، روند آموزش را دچار نابسامانی کند، از حضور در کلاس آن درس ـ تا برطرف شدن مشکل ـ بازداشته می‌شود.
3/6ـ دانش‌آموز یا ولیّ وی هرگز نباید از دبیران دبیرستان  درخواستِ تدریس خصوصی کنند یا از ایشان بخواهند دبیری از همکاران دبیرستان  یا بیرون از دبیرستان  را برای تدریس خصوصی به آنان معرفی کند.

مسئولیت غیبت دانش‌آموز و عقب‌افتادن او از درس، بر عهده دانش‌آموز و اولیای وی است. بایسته است دانش‌آموز غیبت‌کرده با یاری­جُستن از همکلاسی‌ها و پرسش از دبیران (در زمان‌های پاسخ‌گویی به دانش‌آموزان)، عقب‌ماندگیِ درسیِ خود را جبران کند.
۱/7ـ دانش‌آموز غیبت‌کرده نمی‌تواند پس از حضور در کلاس، از دبیر بخواهد تا آموزش درس گذشته را برای او تکرار کند.
۲/7ـ هرگاه غیبت دانش‌آموز ناموجّه باشد، نمرۀ پرسش شفاهی، آزمونک کلاسی یا کار گروهی‌اش در  آن جلسۀ درسی، صفر قلمداد می‌شود.
۳/7ـ غیبت دانش‌آموز به ‌هیچ‌رو سبب معافیت او از انجام و تحویل دادن تکلیف نمی‌شود و دانش‌آموز باید در اولین فرصتْ تمرین خود را انجام، و به دبیر تحویل دهد. همچنین دانش‌آموزی که در یک جلسه غیبت داشته است، می‌باید تکلیف جلسۀ بعدی را از همکلاسی‌هایش بپرسد و به انجام رساند.

یکایک دانش‌آموزان باید در زنگ‌های پژوهشی که بخشی از برنامه رسمیِ دبیرستان است ـ در کلاس‌های دلخواه خود با رعایت ویژگی‌هایی از قبیل تناسب پایه، گذراندن پیش‌نیاز و… ـ شرکت کنند.

۱/8ـ دبیران کلاس‌های پژوهشی، در پایان هر نیمسال پس از ارزیابیِ دانش‌آموز، به او امتیاز خواهند داد. میانگین امتیازهای دانش‌آموز در این کلاس‌ها، نمایانگر چگونگیِ عملکرد وی در بخش فرابرنامۀ دبیرستان  است.
2/8ـ مشاور در نیمسال دوم می­تواند برای دانش­ آموزانی که در یک یا چند درس کارایی و توانایی بسنده به دست نیاورده­اند، در زمان برگزاری کلاس­های پژوهشی، کلاس تقویتی پیش­بینی کند. در این صورت، دانش­آموز باید به جای کلاس­(های) پژوهشی، در کلاس­(های) تقویتی شرکت کند.

بـ) آیین ­نامه انضباطی

گردانندگان دبیرستان نگاه نو (متوسطه اول)، آموزش هدفمند و اثربخش را بدون برقراریِ نظم و هماهنگی در همة بخش‌های دبیرستان  امکان‌ناپذیر می‌دانند. از آنجا که دو رکن اصلی در فرآیند آموزش، دبیران و دانش‌آموزان به شمار می‌آیند، شورای آموزشی دبیرستان  از یکسو با تدوین «آیین‌نامة دبیران» و از سوی دیگر با آماده‌سازیِ «آیین‌نامة انضباطی» در کنار «آیین‌نامة آموزشیِ» دانش‌آموزان، یکایک اعضای دبیرستان  را همواره به نظم‌پذیری در محیط آموزشی فرا می‌خواند.

از اولیای ارجمند درخواست می‌شود همراه دانش‌آموزان، همة بندهای آیین‌نامه را از آغاز تا پایان با دقت بخوانند و بایستگیِ (لزومِ) پایبندی به آیین‌های انضباطی را به فرزند خود یادآور شوند و پس از پذیرش آیین‌نامة پیش‌ِرو، نسبت به رعایت آن بشدت کوشا باشند.

تعریف: نظم‌پذیری و کوشش دانش‌آموزان در همسویی با قانون‌های دبیرستان  در کنار اخلاق و ادب آنان ـ که در گفتار و رفتارشان نمود می‌یابد ـ «انضباط» نامیده می‌شود.
نمرۀ انضباط: در هر نیمسال، معاون انضباطی با بررسیِ «پروندة انضباطی» به هر یک از دانش‌آموزان «نمرة انضباط» می‌دهد.
2/1ـ انضباط، در ارزیابیِ دانش‌آموزْ جایگاه ویژه‌ای دارد و امتیازی که در کارنامه با نام «نمرة انضباط» درج می‌شود، روشنگر میزان پایبندیِ دانش‌آموز به آیین‌نامة انضباطی است.
2/2ـ هوش و توانایی در درس و کارنامة درخشان آموزشیِ دانش‌آموز، سبب نادیده ‌انگاشتن نمرة انضباط نامطلوب نیست. نمرة انضباط (و آیین‌نامة انضباطی) جایگاهی جداگانه و هم‌ارزِ نمره‌های درسی دارد.
2/3ـ گذشته از نمرة انضباط، دبیران نیز امتیازی برای نظم و انضباط کلاسیِ دانش‌آموز در هر درس در نظر می‌گیرند و بخشی از نمرة پیوستة (مستمرّ) دانش‌آموز را بدان اختصاص مي‌دهند.
2/4ـ نمرة انضباط دانش‌آموز، گویای وضعیت دقیق انضباطیِ او در کلاس‌های درس نیست؛ زیرا دبیر هر درس، یگانه مسئول نظم‌بخشی به کلاس در هنگام تدریس و نظارت بر رفتار دانش‌آموزان است. (اگر دبیرْ دانش‌آموزی را از کلاس بیرون کند یا پس از کلاس، رسیدگی به وضعیت دانش‌آموز را به معاون واگذار کند، بی‌انضباطیِ کلاسی در نمرة انضباط نیز اثر کاهنده خواهد گذاشت.)

شایسته است دانش‌آموزان هر روز از هنگام ورود به محیط دبیرستان  تا زمان بیرون رفتن از دبیرستان  رفتار و گفتار پسندیده داشته باشند؛ (گواینکه ساعت رسمیِ دبیرستان  به پایان رسیده باشد. برای نمونه، در کلاس‌های فرابرنامة بعدازظهرها) همچنین است در روندِ بازدیدها یا هرگونه فعّالیّت آموزشی که در ساعت رسمی، امّا بیرون از محیط دبیرستان  انجام می‌گیرد. دانش‌آموزی از نمرة کامل انضباط برخوردار می‌شود که آیین‌های انضباطیِ دبیرستان  را همواره به کار بندد و چنانچه ناخواسته خطایی از او سرزد، از تکرار خطا بپرهیزد و درصدد جبران برآید.
3/1ـ گذشته از روزهای عادی و ساعت‌های رسمی، چنانچه دبیرستان  ناگزیر شود در برخی روزهای تعطیل یا پس از زنگ پایانی، آزمون‌های ویژه یا کلاس جبرانی برگزار کند، حضور دانش‌آموزان در این برنامه‌ها الزامی است.
3/2ـ پس از پایان ساعت رسمیِ دبیرستان  و با شنیدن زنگ خانه، یک‌یک دانش‌آموزان می‌باید وسایل خود را آماده کنند و در کوتاه‌ترین زمانْ از دبیرستان  بیرون روند. ماندنِ دانش‌آموز پس از ساعت رسمی، درگروِ همراه داشتنِ رضایت‌نامه به امضای ولیّ است.
3/3ـ بایسته است دانش‌آموزان نظم و ادب را در سرویس‌های طرف قرارداد دبیرستان  به کار بندند. گزارش‌هایی که از سوی مسئول سرویس‌ها از بی‌انضباطیِ دانش‌آموزان به دست معاون برسد، رسیدگی می‌شود. (اگر دانش‌آموزان در شیوة رانندگی و برخورد رانندة سرویسْ بی‌احتیاطی یا خطایی دیدند، نباید با راننده بگومگو کنند؛ بلکه می‌باید موضوع را به آگاهیِ ولیّ‌شان برسانند تا وی مسئول سرویس‌ها را از قضیه آگاه کند.)
3/4ـ هرچند نظارت بر دانش‌آموزان در کوچه و خیابان‌های پیرامون دبیرستان ، تاکسی تلفنی و ایستگاه قطار شهری بر عهدة دبیرستان  نیست، امّا شایسته است تا دانش‌آموزان با گفتار و کردار برازنده، نمایانگر شخصیّت دانش‌آموزی باشند.

صبحگاه: کارِ رسمیِ دبیرستان  هر روز از ساعت ۷:30 بامداد با به‌ صدا در آمدن زنگ صبحگاه آغاز می‌شود. دانش‌آموزان باید پیش از آن در دبیرستان  حضور داشته باشند و با شنیدن صدای زنگ، بی‌درنگ در صف کلاس خود پشت‌سرِ دانش‌آموز جلویی بایستند و در زمان برگزاریِ مراسم صبحگاه، جابجا نشوند، نخورند و نیاشامند، کتاب نخوانند و گفتگو نکنند تا قرائت قرآن کریم و دعای فرج پایان یابد. (و گاه، نکته‌های آموزشی، اخلاقی و انضباطی گفته شود یا احیاناً مراسم اهدای جایزه‌‌های دانش‌آموزی انجام پذیرد.)
4/1ـ برگزاریِ آیین صبحگاه، بر عهدة معاون دبیرستان  است.
4/2ـ چنانچه معاون جایگاه دانش‌آموزان را در صف بر اساس قد تعیین کرده باشند، هرکس تنها باید در جای خود بایستد.
4/3ـ دانش‌آموزی که پس از آغاز صبحگاه و تا ساعت 7:45 به دبیرستان  برسد، دچار دیرکرد شده است؛ ازاین‌رو نام او یادداشت می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. سپس دانش‌آموز با اجازة معاون دبیرستان به صف یا ـ درصورت پایان یافتنِ صبحگاه ـ به کلاسْ راهنمایی می‌شود.
4/4ـ اگر سرویس دانش‌آموزانی نیامده یا دیر رسیده باشد، دیرکرد دانش‌آموزان در صبحگاه پذیرفتنی است.
4/5ـ در روزهایی که مراسم زیارت عاشورا در دبیرستان  برگزار می‌شود، چنانچه مراسم یا پذیرایی به درازا کشد و با زمان مراسم صبحگاه برخورد کند، دیرکرد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در زیارت عاشورا بی‌اشکال است.
4/6ـ پس از پایان گرفتن صبحگاه، دانش‌آموزان باید با راهنماییِ معاون به‌صف به سوی کلاس‌های خود روانه شوند. (هیچ دانش‌آموزی نمی‌تواند در راهروها و راه‌پله‌ها توقف کند یا خوراکی به دست داشته باشد.)
4/7ـ در روزهایی که هوا نامساعد یا بیش‌ازاندازه سرد باشد، به صلاحدیدِ معاون، مراسم صبحگاه در حیاط دبیرستان  برگزار نمی‌شود. در چنین روزهایی، دانش‌آموزان می‌توانند در سالن دبیرستان  به سر برند یا در کلاس‌های خود بنشینند؛ امّا با شنیدن صدای زنگ ـ ساعت ۷:45 ـ  باید خود را به کلاس درس برسانند.

آغازِ آموزشِ رسمیِ دبیرستان  هر روز سرِساعت 7:45 بامداد است. دانش‌آموزی که به هر دلیل پس از این ساعت به دبیرستان  یا کلاس درس برسد، در بخشی از روز، غیبت  ـ و نه، تأخیر ـ داشته است.

5/1ـ اگر دانش‌آموز پس از آغاز ساعت آموزشی و پیش از ورود دبیر به دبیرستان  برسد، معاون می‌تواند پس از یادداشتِ نام، او را به کلاس بفرستد و در اوّلین فرصت به وضعیت دانش‌آموز رسیدگی کند؛ امّا اگر دبیر در کلاس حضور یافته باشد، گذشته از معاون، موافقت دبیر نیز برای پذیرش دانش‌آموز نیاز است. (چراکه با آغاز درس، دانش‌آموز دیررسیده نظم آموزش را بر هم می‌زند.)

غیبت موجّه: اگر دانش‌آموزی یک یا چند روز غیبت کند، ولیّ او باید در نخستین روز غیبت (دست‌بالا تا ساعت 9 صبح) علّت (از قبیلِ بیماری، سفر ضروری…) را تلفنی به آگاهیِ معاون (یا یکی از مسئولان) برساند و افزون بر آن:

6/1ـ چنانچه دلیل غیبتْ بیماری باشد، باید دانش‌آموز در نخستین روز بازگشت به دبیرستان  با در دست داشتنِ گواهیِ پزشک، نزد معاون برود.
6/2ـ هرگاه غیبت دانش‌آموز دلیلی جز بیماری داشته باشد، ولیّ باید در نخستین روز بازگشت فرزندش، در دبیرستان  حضور یابد و غیبت او را موجّه کند یا دستِ‌کم در نامه‌ای خطاب به معاون ، تاریخ و علّت غیبت را یاد کند.
6/3ـ اگر امکان گفتگوی تلفنی با معاون فراهم نشد، ولیّ می‌تواند به یکی دیگر از مسئولان دبیرستان  آگاهی دهد؛ اما سپس نامه را باید فقط به دست معاون برساند.

غیبت غیرموجّه: غیبت ناموجّه، نشانة بی‌قیدیِ دانش‌آموز به تحصیل و کم‌اعتناییِ خانواده به سرنوشت فرزندان است. ازاین‌رو هر روز غیبت ناموجّه، به کاهش یک نمره از انضباط دانش‌آموز می‌انجامد و اگر از سه روز فراتر رود، پس از تعلیق دانش‌آموز، موضوع در شورای دبیرستان بررسی می‌شود. (بنگرید: بخش «برخورد انضباطی» در همین آیین‌نامه)

7/1ـ  اگر دانش‌آموزی که در دبیرستان  حضور دارد، بدون آگاهی و اجازة معاون و دبیر، یک یا چند زنگ درسی را پنهان از چشم معاون به کلاس نرود، در بخشی از روز غیبتِ ناموجّه داشته و بی‌انضباطیِ او جبران‌ناپذیر است. (بنگرید: 19)
7/2ـ درخواست برای غیبت بیش از سه روز، وابسته به اجازۀ مدیر است و موجه بودن غیبت بیش از سه روز ـ حتی اگر به دلیل بیماری و با همراه داشتن گواهی پزشک باشد ـ باید به تأیید مدیر برسد.

8ـ هیچ‌یک از دانش‌آموزان نمی‌توانند پیش از پایان گرفتن ساعت رسمی، دبیرستان  را ترک کنند. از سوی دیگرْ همة دانش‌آموزان می‌باید در گردش‌ها و بازدیدهایی که در ساعت رسمی و بیرون از دبیرستان  برگزار می‌شود، شرکت جویند.

8/1ـ اگر ولیّ دانش‌آموزی در میانة روز درخواستِ بردن فرزندش را به نزد پزشک، آزمایشگاه، سفر ضروری… داشته باشد، با موافقت معاون و اگر در میانة کلاس درس باشد، پس از موافقت معاون و دبیر امکان‌پذیر است.
8/2ـ در روزهای برگزاریِ آزمون‌های نیمسال نخست و نیمسال پایانی، ساعت رسمیِ دبیرستان کاهش می‌یابد و دانش‌آموزانی که از سرویس بهره نمی‌گیرند، می‌توانند پس از پایان آزمونْ ـ با در دست­ داشتن رضایت­نامه ـ از دبیرستان بیرون روند. دانش‌آموزان سرویسی نیز تنها در صورتی می‌توانند پیش از رسیدن خودرو‌ها دبیرستان را ترک کنند که رضایت‌نامه‌ای در این‌باره به قلم ولیّ خود در دست داشته باشند.

پیش از ورود دبیر به کلاس: از زمان جایگیریِ دانش‌آموزان در کلاس درس تا هنگام ورود دبیر، برقراریِ نظم بر عهدة نمایندة (مبصر) کلاس یا ـ اگر غایب باشد ـ جانشین اوست. نمایندگان کلاس‌ها را معاون با شناخت از تواناییِ دانش‌آموزان برمی‌گزیند؛ ازاین‌رو نمایندة کلاس، نمایندة معاون به شمار می‌آید و همة دانش‌آموزان می‌باید پس از ورود به محیط کلاس، بر جای خود بنشینند و با نماینده برای نظم‌بخشی همکاری کنند.

9/1ـ چنانچه تخته‌پاک‌کن، میز یا صندلیِ دبیر، نیمکت، صندلیِ تکی یا وسیله‌هایی ازاین‌دست درون کلاس نباشد، نماینده یا جانشین او باید معاون را از موضوع باخبر کنند. در این وضعیّت، دانش‌آموز اجازه ندارد ابزارهای کلاس‌های دیگر را جایگزین وسیله‌های کلاس خود کند.

10ـ هنگام ورود دبیر به کلاس: نمایندة کلاس در زمان ورود دبیر باید با صدای رسا «برپا» بگوید و یکایک دانش‌آموزان می‌باید با شنیدن برپای نماینده ـ به نشانة حرمت‌ نهادن به دبیر و برای نشان دادن آمادگی و شادابیِ کلاس ـ بی‌درنگ، هماهنگ و تمام‌قد از جای برخیزند؛ آنگاه پس از شنیدن «بفرماییدِ» دبیر (یا جمله‌ای از این قبیل) بر جای خود بنشینند.

10/1ـ دبیران بر پایة «آیین‌نامة دبیران» از دانش‌آموزانی که با بهانه‌هایی (حواس‌پرتی یا نشنیدن صدای نماینده…) از جایشان بلند نمی‌شوند، دیر برپا می‌خیزند، نیم‌خیز می‌شوند یا پیش از «بفرماییدِ» دبیر می‌نشینند، بازخواست می‌کنند. (چراکه از دیدِ دبیرستان ، آداب آغاز کلاس درسْ جایگاه ویژه‌ای دارد.)
10/2ـ دانش‌آموزان نمی‌توانند همزمان با برپاخاستن، شعر، سرود یا جمله‌ای را دسته‌جمعی یا به‌تنهایی بخوانند و بر زبان آورند یا برای دبیر خود دست بزنند؛ زیرا خوگرفتن دانش‌آموزان به چنین رفتارهایی، آداب آغاز کلاس را دستخوش بی‌نظمی می‌کند. (مگر با اجازة دبیر و به‌گونه‌ای‌که صدایشان مایة مزاحمت برای دیگر کلاس‌ها نشود.)
10/3ـ چنانچه معاون، مشاور یا هر مقام دیگر دبیرستان، در میانة درس پس از اجازه گرفتن از دبیر درِ کلاس را گشود تا توضیحی به دانش‌آموزان دهد یا برگه‌ای را در اختیارشان بگذارد، به دلیل حضور دبیر، هیچ‌یک از دانش‌آموزان نباید «برپا» دهند یا از جا برخیزند؛ مگر آنکه دبیر کلاس، خود با گفتن «برپا» از آنها بخواهد که بلند شوند.

11ـ در کلاس درس هنگام آموزش: هر دانش‌آموز می‌باید با آغاز کلاس، همة توان و هوش و حواسّ خود را برای فراگیریِ درس به کار گیرد و در سراسر ساعت درسی، به‌درستی بر نیمکت خود بنشیند و از گفت‌وشنود با اطرافیان بپرهیزد.

11/1ـ نیمکت هر دانش‌آموز و جای نشستن او بر نیمکت را مشاور پایه پس از رایزنی با معاون تعیین می‌کند. از آنجا که بر بنیاد «آیین‌نامة دبیران» هر دبیر می‌تواند دانش‌آموزان را در کلاس خود جابجا کند، دانش‌آموزان می‌باید از خواستة دبیران برای جابجایی پیروی کنند و پس از پایانِ زنگِ درسی به جای اصلیِ خود بازگردند.
11/2ـ دبیر بر پایة «آیین‌نامة دبیران» مي‌تواند چیدمان نیمکت‌ها را نیز در زنگ خود تغییر دهد؛ ازاین‌رو دانش‌آموزان باید همکاری کنند تا جابجایی پیش از آغاز کلاس و با کمترین سروصدا انجام پذیرد. با پایان یافتن زنگ درسی، باید به‌سرعت نیمکت‌ها را به جای نخستین بازگردانند و سپس کلاس را ترک کنند.
11/3ـ دانش‌آموز هیچگاه حق ندارد با شلوار ورزشی در کلاس درس حضور یابد یا کلاه بر سر داشته باشد. (مگر در حالت بیماری و با اجازه دبیر)
11/4ـ هیچ دانش‌آموزی هرگز نباید درون کلاس درس آدامس بجود یا چیزی بخورد یا بیاشامد. (دانش‌آموزان پس از ورود به کلاس، حقّ نوشیدن یا خوردن ندارند و هنگام ورود دبیر نباید باقیماندة خوراکی را در دهان داشته و مشغول جویدن یا آشامیدن باشند، البته در مواردی ممکن است با صلاح‌دید دبیر تغییراتی در قوانین داخلی همان کلاس در زنگ های همان دبیر برای نیاز خوردن یا آشامیدن دانش‌آموزان اعمال گردد.)
11/5ـ نباید دانش‌آموزان بی‌اجازه دبیر، برای کارهایی از قبیل: تراشیدن مداد، گرفتن نوشت‌افزار از دیگری، آویختن یا برداشتن کاپشن… از جایشان برخیزند و در کلاس جابجا شوند.
11/6ـ متأسّفانه گاه عدّه‌ای از دانش‌آموزان به شوخی یا برای اذیت کردن هم‌کلاسیِ خود، کیف، لباس یا نوشت‌افزار او را در کلاس درس جابجا و دست‌به‌دست می‌کنند. دبیران با چنین دانش‌آموزانی که با شوخی‌های کودکانه نظم آموزش را به هم می‌ریزند، از راه کاهش نمره برخورد، و در صورتِ تکرار، خطاکاران را از کلاس بیرون می‌کنند.
11/7ـ دانش‌آموزی که در کلاس و حضور دبیرْ گچ، کاغذ یا هر شیء دیگری را به سوی همکلاسی‌اش پرتاب ‌کند، به بیرون از کلاس فرستاده می‌شود.
11/8ـ سخن گفتن در کلاس درس، تنها با اجازه گرفتن از دبیر امکان‌پذیر است. اجازه گرفتن نیز تنها می‌باید در زمان مناسب و با بلند کردن دست و بدون بر زبان آوردنِ «اجازه»، «آقا»، «ما بگیم؟»، «یه سئوال»… انجام گیرد. (چراکه با بالارفتن دست، دبیرْ دانش‌آموز را می‌بیند و گفتن واژه‌هایی از قبیلِ اجازه، ثمری جز سروصدا در کلاس ندارد.) صِرفِ بالا گرفتن دست برای اجازه‌خواهی، نشانة اجازه داشتن برای سخن گفتن نیست؛ بلکه دانش‌آموز باید صبر کند تا دبیر به او اجازة سخن گفتن دهد. (اگر دانش‌آموز پس از چند لحظه اجازة سخن گفتن نیافت، می‌فهمد که زمان برای اجازه گرفتن مناسب نیست؛ بنابراین شایسته است به جای بالانگه‌داشتن دست ـ که تمرکز خود و دبیر را بر هم می‌زند ـ دستش را پایین آورَد و در زمانی دیگر اجازه بخواهد.)
11/9ـ در فرآیندِ آموزش، هدف از اجازه گرفتنِ دانش‌آموز، درخواست از دبیر برای توضیح بیشتر و برطرف‌سازیِ اشکال یا پاسخ‌گویی به پرسش‌های دبیر هنگام تدریس است؛ از این ‌رو اجازه‌گرفتن، نمودی از کوشش و همکاریِ دانش‌آموزان با دبیر به شمار می‌آید و به پیشبردِ درس یاری می‌رساند. با این ‌حال باید دانست که اجازه گرفتن، به معنای نوبت گرفتن نیست و دلیلی ندارد دانش‌آموزی که بیشتر یا زودتر دست بلند کرده و داوطلبِ پاسخ‌گویی شده است، پیش یا بیش از دیگران اجازة سخن گفتن یابد. (دبیر بر پایة شناخت از دانش‌آموزان و با هدف همکاریِ یکایک آنان، فرصت‌های پاسخ‌گویی را در اختیارشان می‌گذارد؛ بنابراین دانش‌آموزان نباید شیوة اجازه دادن دبیر را نشانة نادیده گرفتن خود قلمداد، و به او اعتراض کنند.)         ‌
11/10ـ شایسته نیست دانش ­آموز برای نوشیدن آب از دبیر اجازه بگیرد؛ دانش‌آموزْ تنها، زمانی که ناگزیر از رفتن به دستشویی باشد، می‌تواند از دبیر برای خروج از کلاس اجازه بگیرد.
11/11ـ با نزدیک شدن زنگ تفریح، دانش‌آموزان نباید کتاب و نوشت‌افزار خود را جمع کنند (جز با اجازة دبیر) یا خوراکی، توپ و راکت‌شان را بیرون آورند یا از جای خود بلند شوند و کنار درِ کلاس به انتظارِ زنگ بایستند. همچنین حق ندارند از دبیر بخواهند کلاس را چند دقیقه‌ای زودتر تعطیل کند یا به آنان اجازه دهد برای نوبت گرفتن در بازیِ پینگ‌پونگ یا آماده شدن برای مسابقه یا امانت و بازگرداندن کتابِ کتابخانه و هر کار شخصیِ دیگر، زودتر از کلاس بیرون روند؛ حتّا اگر درس به پایان رسیده باشد.
11/12ـ نباید دانش‌آموزان در لحظه‌های پایانیِ زنگ، به‌تنهایی یا دسته‌جمعی با نگاه به ساعت‌های خود و شمارش وارونه (معکوس)، برای فراررسیدن زنگ تفریحْ ثانیه‌شماری کنند؛ حتّا اگر درس پایان یافته باشد.
11/13ـ اگر دبیرْ دانش‌آموزی را بی‌انضباط و برهم‌زنندة نظم کلاس تشخیص داد و از او خواست که از کلاس بیرون رود، دانش‌آموز وظیفه دارد بی‌درنگ و بدون چون‌وچرا یا درخواستِ بخشش، همراه با نماینده ،کلاس را ترک کند و به نزد معاون رود تا به وضعیت انضباطی‌اش رسیدگی شود.
11/14ـ چنانچه بی‌اعتناییِ دانش‌آموزی به لزوم همراه داشتن کتاب یا انجام تمرین‌ها بر دبیر آشکار شد و او را از کلاس بیرون کرد (= اخراج آموزشی) می‌باید دانش‌آموز مانند بند پیشین (= اخراج انضباطی) رفتار نماید.
11/15ـ بهره‌گیری از زنگ تفریح، حقّ دانش‌آموزان است. بنابراین در «آیین‌نامة دبیران» به آنان سفارش شده زمان آموزش را چنان مدیریت کنند که با فرارسیدن زنگ تفریح، درس پایان یافته باشد. در این حالتْ دانش‌آموزان نباید با شنیدن صدای زنگ یکباره از جا برخیزند یا شتابان به سوی درِ کلاس روانه شوند؛ بلکه بایسته است پس از اجازة دبیرْ کلاس را به‌آرامی ترک کنند.
11/16ـ اگر همزمان با زنگ تفریح بخش کوتاهی از درس مانده بود و دبیر می‌خواست در یکی‌دو دقیقه آن را پایان دهد، شایسته است دانش‌آموزان با دقّت و شکیبایی به سخن دبیرشان گوش سپارند. امّا چنانچه دبیری بیش از این دانش‌آموزان را در کلاس نگه داشت، کسی اجازه ندارد سرِخود و به نشانة اعتراض، از کلاس بیرون رود؛ بلکه می‌باید اعتراض بحقّ خود را پس از پایان کلاس، به آگاهیِ معاون آموزشی و یا مشاور برساند.
11/17ـ آداب و آیین‌های کلاس، افزون بر کلاس‌های درسیِ ، بر اتاق‌ها و فضاهای دیگر دبیرستان  نیز که فرآیند آموزش در آن انجام می‌شود، حکمفرماست. (مانند: آزمایشگاه‌، کارگاه‌ و … ) همچنین اگر نیاز باشد دانش‌آموزان در میانة زنگ درسی، از کلاس درس به یکی از اتاق‌های یادشده جابجا شوند، باید با پیروی از راهنماییِ دبیر، جابجایی به‌آهستگی و نظم صورت پذیرد.

12ـ زنگ تفریح: با به ‌صدا درآمدن زنگ تفریح، همة دانش‌آموزان باید با اجازة دبیرْ بی‌معطّلی و با آرامش کلاس‌های درس یا فضاهای آموزشی را به سوی حیاط یا سالن دبیرستان ترک کنند.

12/1ـ درنگ و تعلّل دانش‌آموزان برای بیرون رفتن از کلاس در زنگ تفریح، سبب پراکندگیِ آنان و دشواریِ کار معاون می‌شود؛ از این ‌رو دانش‌آموزان اجازه ندارند پس از زنگ تفریح با پرسش کردن از دبیران، در کلاس بمانند؛ بلکه می‌توانند پرسش‌های خود را در همراهی با دبیر به سوی طبقة همکف، مطرح کنند.
12/2ـ دانش‌آموزان اجازه ندارند تا پایان زنگ تفریح به کلاس بازگردند. بی‌انضباطیِ دانش‌آموزانی که در کلاس می‌مانند یا زودتر بازمی‌گردند خطرناک و نابخشودنی است.
12/3ـ همچنان‌که زنگ تفریح حقّ دانش‌آموزان است، مَجالی برای رفع خستگی و بازتوانیِ دبیران نیز هست. بنابراین دانش‌آموزان نباید با گردهم‌آمدن جلوی دفتر دبیران، رفت‌وآمد را دشوار کنند و با درزَدن‌های پیاپی از دبیران درخواست کنند تا برخیزند و برای پاسخ‌گویی، به آستانة درِ دفتر دبیران آیند.
12/4ـ دانش‌آموز در زنگ تفریح حقّ دویدن در حیاط، سالن، راهرو و ـ به‌ویژه ـ راه‌پلّه‌ها، و تنه زدن و هل دادن دیگران را ندارد.
12/5ـ زنگ تفریح، زنگ ورزش نیست؛ بلکه فرصتی برای خوردن، نوشیدن، دستشویی رفتن، بهره‌گیری از کتابخانه، استراحت، هواخوری و گفتگو با دوستان است. کوچکی فضای دبیرستان  از سویی، و حضور همة دانش‌آموزان در حیاط و سالن از سوی دیگر، بازی‌هایی را که نیاز به دویدن، پرتاب توپ یا فضای بسیار دارد ناممکن می‌کند؛‌ امّا انجام بازی‌های پینگ‌پونگ ـ با رعایت جدول نوبت‌دهی و شطرنج در زنگ تفریح آزاد است. (هنگام برگزاریِ مسابقه‌های ورزشی نیز دانش‌آموزان با نظارت و برنامه‌ریزیِ دبیر ورزش و در قالب تیم‌های کلاسی، اجازة بازی در زنگ تفریح دارند.)
12/6ـ همزمان با شنیدن صدای زنگ کلاس، باید دانش‌آموز در زمانی کوتاهْ خود را به کلاس درس یا جایی‌که کلاس در آن برگزار می‌شود، برساند. (از زنگ کلاس تا رسیدن دبیر، تنها سه دقیقه فرصت هست.)
12/7ـ نباید دانش‌آموز در بازگشت به کلاس، با ایستادن در طبقة همکف (برای گفتگو با دبیران یا نگریستن به تختة آگهی‌ها)، راه‌پلّه‌ها و پاگردها مایة کندیِ حرکت دیگران شود.
12/8ـ بایسته است دانش‌آموزان یک‌راست به کلاس روند و بر جایشان بنشینند. دانش‌آموزان نمی‌توانند تا رسیدن دبیر در راهرو بگردند یا در انتظار دبیر در راه‌پلّه‌ سرک بکشند.
12/9ـ دیر رسیدن دانش‌آموز به کلاس درس به هیچ دلیلی ـ از قبیلِ رفتن به دنبال اسباب جامانده در حیاط یا فضاهای دیگر، بازی در مسابقة ورزشی، گفتگو با دبیران، کار داشتن با معاون و مشاور… ـ پذیرفتنی نیست؛ زیرا بر پایة «آیین‌نامة دبیران» در ساعت درسی، دبیر یگانه گرداننده و تصمیم‌گیرندة کلاس است و از این اختیار برخوردار است که دانش‌آموز دیرآمده را ـ حتّی با برگه ـ به کلاس راه ندهد.

13ـ زنگ ناهار و نماز: در زنگ ناهار و نماز که در مقایسه با سه زنگ تفریحْ بیشتر به طول می‌انجامد (40 دقیقه)، انتظار همکاریِ بیشتری از دانش‌آموزان می‌رود.

13/1ـ در زنگ ناهار و نماز مانند زنگ‌های تفریح کسی حقّ ماندن در، و بازگشتن به کلاس‌ها، طبقه‌ و اتاق‌های ساختمان دبیرستان  را ندارد؛ مگر دانش‌آموزانِ «سامانگر» (انتظامات) که معاون دبیرستان  آنان را برای جلوگیری از رفت‌و‌آمد به کلاس‌ها منصوب می­کنند. (بایسته است دانش­آموزانی که زنگ چهارم در جایی جز کلاس درسی­شان کلاس دارند، وسایل لازم برای ناهار ـ ازجمله: غذا، قاشق و چنگال… ـ را از پیش با خود همراه داشته باشند.)
13/2ـ بهتر است دانش‌آموزان غذای خود را در ناهارخوریِ دبیرستان  و پشت میزهای غذاخوری بخورند؛ ولی اگر در ناهارخوری جا نیافتند، می‌توانند بر سکّوها و نیمکت‌های حیاط غذا بخورند.
13/3ـ با پخش شدن اذان ظهر از بلندگوها، شایسته است دانش‌آموزان در وضوخانه (یا کنار آبخوری) وضو بگیرند و برای برپاییِ نماز جماعتِ ظهر و عصر، به نمازخانة دبیرستان  بروند.
13/4ـ از لحظة پخش اذان تا پایان برپاییِ نماز، بازی کردن در حیاط دبیرستان  ممنوع است.
13/5ـ زنگ ناهار و نماز به‌گونه‌ای تنظیم شده است که وقت بسنده برای برپاییِ فریضة نماز فراهم آید و مراسم، چند دقیقه پیش از زنگ کلاس به پایان رسد؛ ازاین‌رو حضور در نماز جماعت، دلیل دیرکرد در بازگشت به کلاس درس نیست.

14ـ رفتار و کردار: دانش‌آموزان باید همواره در گفتار و کردار، پایبندیِ خود را به ادب و اخلاق شایسته نشان دهند.

14/1ـ ادب داشتن و اخلاق‌مداری، به معنای سکوت و حیای بیش‌ازحد و بی‌تحرّکی وگوشه‌گیری نیست؛ برعکس، پسندیده آن است که دانش‌آموزان دبیرستان در عین ادب، از جنب‌وجوش، شادابی و خوشرویی و سرزندگیِ نوجوانی برخوردار باشند.
14/2ـ بایسته است دانش‌آموزان در برخورد با همة کارکنان دبیرستان  ـ مدیر، معاون، مشاور، سرایدار، نگهبان، مسئولان اتاق‌ها، خدمات و به‌ویژه دبیران خود ـ با ادب و فروتنی رفتار کنند و سخن بگویند.
14/3ـ رفتارِ دانش‌آموزی که در برابر همکاران دبیرستان و خاصّه دبیرانْ پا از دایرة ادب بیرون نهد و آشکارا یا به‌کنایه بی‌احترامی‌ کند، توجیه‌ناپذیر و تحمّل‌ناشدنی است و سخت‌گیرانه‌ترین برخورد انضباطی را در پی خواهد داشت. (دانش‌آموز اگر با دبیر احساس دوستی و حتّا صمیمیّت می‌کند، باید حدّ و حدود خود را بشناسد و رابطة معلّم‌ـ‌شاگردی را هرگز از یاد نبرد.)
14/4ـ در دبیرستان هرجا و هرگاه که نیاز به رعایت نوبت یا ایستادن در صف باشد (برای نمونه، در خرید از بوفه، گرفتن ناهار، امانت کتاب از کتابخانه، بازی‌های ورزشی، بهره‌گیری از آبخوری…)، بایسته است دانش‌آموزان حقوق یکدیگر را محترم بشمارند و به برقراریِ نظم و ترتیب در دبیرستان  یاری رسانند.
14/5ـ ورود دانش‌آموزان به دفتر دبیران، اتاق تایپ و تکثیر و دستشوییِ کارکنان دبیرستان  همواره ناروا (ممنوع) است. ورود به اتاق­های دیگر ـ ازجمله: دفتر مدیر، اتاق معاون آموزشی، اتاق معاون مالی­ـاداری و… ـ وابسته به اجازة مسئولان اتاق­هاست. (بهره‌مندی از کتابخانه ـ از جمله بایستگیِ (لزومِ) سکوت و آرامش در قرائت‌خانه، مدّت امانت، تاوان دیرکرد در بازگرداندن کتاب…ـ شیوه‌نامة جداگانه‌ای دارد که در کتابخانه در دسترس است. بر پایة این شیوه‌نامه، کتابدارْ نامِ دانش‌آموزانی را که نظم کتابخانه را جدّی نگیرند، برای پیگیریِ انضباطی در اختیار معاون می‌گذارد.)
14/6ـ دانش‌آموزان باید احترامِ همکلاسی‌ها، همسالان و هم‌دبیرستانی‌های خود را نگه دارند و از طعنه زدن، دست انداختن و مسخره کردن، شوخی‌های نسنجیده، دادنِ لقب‌های برخورنده و ناسزاگویی به دیگران بپرهیزند. اگر دانش‌آموزی از چنین رفتارهای ناشایستی آزرده‌خاطر شد، باید بی‌درنگ و بدون چشم‌پوشی، چندوچون موضوع را به آگاهیِ دبیر (در کلاس درس)، معاون یا مشاور برساند و خودْ از واکنش متقابل خودداری ورزد؛ زیرا واکنش‌های دوسویه گاه به کشمکش و دعوا می‌انجامد و در دعوا، هر دو طرف مقصّرند.
14/7ـ کشمکش، درگیری و کتک‌کاریِ دانش‌آموزان، زشت‌ترین ناهنجاریِ دبیرستان به شمار می‌رود و بی هیچ گذشتی با دو طرف دعوا برخورد شدید انضباطی صورت می‌گیرد.

15ـ پوشش و ظاهر: می‌باید دانش‌آموزان در کنار پاکیزگی و آراستگی، همواره پوششِ خود (از جمله، پیراهن و شلوار و کفش) را همخوان با ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی‌ـ‌اسلامی برگزینند و موی سر را به‌اندازه و درخورِ محیط آموزشی نگاه دارند.

15/1ـ تشخیص بلندیِ موی سر یا نامناسب بودنِ پوششِ دانش‌آموز و گوشزد به وی، بر عهدة معاون دبیرستان  است. (دانش‌آموز وظیفه دارد در فرصتی که معاون به او می‌دهد، موی سرش را کوتاه کند و دیگر از پوششی که نامناسب است، بهره نگیرد.)

16ـ بهداشت و پاکیزگی: برای نگهداشتِ پاکیزگیِ محیط آموزش و تندرستیِ دانش‌آموزان، بایسته است آنان در همة بخش‌های دبیرستان  ـ از قبیلِ دستشویی‌ها، حیاط، ناهارخوری، سالن، راهرو و راه‌پلّه‌ها، آزمایشگاه‌، اتاق‌ها و کلاس‌های درس ـ بهداشت را همیشه رعایت کنند و از انداختن کاغذ، پوشش خوراکی‌ها، شیشه یا قوطیِ نوشیدنی‌ها، بازماندة میوه و غذا، دستمال کاغذی، و ریختن تراشة مداد… جز در سطل زباله بپرهیزند.

16/1ـ پاکیزگیِ کلاس درس، بر روحیّه و شادابیِ دانش‌آموزان و بازدهیِ آموزش، اثرگذاریِ آشکار دارد و همه باید در حفظ پاکیزگی بکوشند. (روزانه در پایان ساعت رسمی، نیروی خدماتْ سراسر دبیرستان را نظافت می‌کند.) از این ‌رو اگر سفارش و تذکّر برای خودداری از ریخت‌وپاش بیش‌ از اندازه در برخی کلاس‌ها نتیجه ندهد، معاون می‌توانند دانش‌آموزان را به پاکیزه‌سازیِ کلاس‌شان وادار کنند یا از نمرة انضباط کلاس بکاهند.
16/2ـ دانش‌آموزی که چیزی را از پنجرة کلاس یا پاگردها به حیاط پرتاب کند، کاری خطرناک، زشت و زننده انجام داده است و با تنبیه انضباطی روبرو می‌شود.

17ـ نگهداری از ابزارها و ساختمان دبیرستان : یکایک دانش‌آموزان باید در نگهداری از میز و نیمکت خود، میز و صندلیِ دبیر، تخته‌سیاه و در و پنجره و دیوار کلاس‌ها و راهروها، صفحه‌کلید و کتاب‌ها و نشریه‌های کتابخانه، ابزارهای گوناگون آزمایشگاهی، توپ و ابزارهای ورزشی، تلویزیون و ویدئوپروژکتور، تخته‌های آگهیِ طبقه‌ها… با همة توان کوشش کنند.

17/1ـ یادگاری نوشتن و نقّاشی کشیدن روی میز و نیمکت و دیوار، و سابیدن رنگ نیمکت‌ها، در شمارِ بی‌انضباطی‌هاست.
17/2ـ چنانچه دانش‌آموزی به ساختمان، ابزارها و تجهیزات دبیرستان  آسیبی برساند، ولیّ او باید هزینة آن را بپردازد؛ بر همین قرار است آسیب زدن به اموال دانش‌آموزانِ دیگر. (درصورتی‌که آسیب‌رسانی عمدی یا از بی‌مبالاتی باشد، دانش‌آموز نیز بازخواست می‌شود.)
17/3ـ هر دانش‌آموز خود عهده‌دارِ نگهداری از دارایی و وسیله‌های شخصی است؛ بنابراین باید از همراه آوردن اشیای گران‌بها و نالازم و پول نقد بیش‌ازنیاز خودداری کند. (جانگذاشتنِ وسیله‌های شخصی در دبیرستان، نشانه نظم‌مداری و مسئولیّت‌شناسی است؛ بااین‌حال دانش‌آموزی که وسیله‌اش را در دبیرستان  جا می‌گذارد یا گم می‌کند، باید در روز بعد نزد معاون برود یا در سبد گمشده‌ها جستجو کند.)

18ـ دانش‌آموزان حق ندارند گوشیِ تلفن همراه (حتّی اگر خاموش باشد)، رایانة کیفی (=لپ‌تاپ) و هیچ‌گونه حافظة رایانه‌ای از قبیل: CD، DVD، MP3 Player، MP4، PSP… را با خود به دبیرستان  آورند. (معاون گذشته از تنبیه انضباطی، وسیلة دانش‌آموزی را که از این قانون سرپیچی کند، می‌گیرند و چه‌بسا تا پایان سال نگه دارند و جز به ولیّ وی بازنگردانند.)

18/1ـ آوردن گوشیِ همراه به دبیرستان  همیشه ممنوع است؛ امّا همراه داشتنِ رایانة کیفی در روزهای پژوهشی با اجازة معاون امکان‌پذیر است.
18/2ـ همراه داشتنِ دوربین عکّاسی  درگروِ اجازة معاون و مشاور است، ولی بهره‌گیری از آن در کلاس درس، اجازة دبیر را نیز نیاز دارد.
18/3ـ دانش‌آموزان حقّ ردّوبدل کردن یا خریدوفروش CD و DVD… را ندارند؛ گواین‌که دربردارندة نرم‌افزارهای آموزشی یا پویانمایی‌های مجاز باشد. (در محیط دبیرستان  و سرویس‌ها، خریدوفروشِ هیچ وسیله‌ای پذیرفتنی نیست.)
18/4ـ دانش‌آموزِ بی‌انضباطی که موادّ آتشزا (مانندِ ترقّه) همراه بیاورد یا در نزدیکیِ چارشنبه‌سوری آن را به کار گیرد، شایستگیِ تحصیل در دبیرستان  را از دست می‌دهد. (در چنین وضعیّت‌های ویژه‌ای معاون برای یافتن دانش‌آموز خطاکار، با اجازة مدیر دبیرستان می‌توانند کیف‌ها را وارسی کنند.)

19ـ برخورد انضباطی: معاون با دانش‌آموزانی که از آیین‌نامة انضباطی سرپیچی کنند و دچار خطا و لغزش انضباطی شوند، برخورد انضباطی می‌کنند. برخورد یا تنبیه انضباطی، بر پایة چندوچونِ خطای دانش‌آموز، پیشینة اخلاقیِ او و صلاحدیدِ معاون در شش سطح انجام می‌گیرد:

سطح یکم: هشدار و بخشش (در برخورد با خطاهای کوچک، معاون تنها به هشدار بسنده می‌کند.)

سطح دوّم: یادداشت در پروندة انضباطی و کاهش 25/0 یا 5/0 نمره از نمرة انضباط (معاون خطای دانش‌آموز را گوشزد، و عملکردش را در پروندة انضباطی یادداشت می‌کند و از او می‌خواهد که از بازانجامِ آن خودداری ورزد. [بنگرید: 19/4])

سطح سوّم: کاهش  5/0 ‌نمرة انضباطی، یادداشت در پرونده و آگاهی‌رسانی به اولیای دانش‌آموز

سطح چهارم: کاهش 1 نمره از انضباط، یادداشت در پرونده و فراخوانیِ اولیای دانش‌آموز برای علّت‌یابی و چاره‌جویی (حضور نیافتن ولیّ دانش‌آموز، نشانة خودداری از همکاری با دبیرستان و کم‌اعتناییِ ولی به وضعیّت اخلاقی و انضباطیِ فرزندش قلمداد می‌شود. معاون می‌تواند در این حالت، موضوع را به شورای دبیرستان  واگذار کند. [بنگرید: سطح ششم])

سطح پنجم: کاهش 1 ‌نمره از انضباط، یادداشت در پرونده، فراخوانیِ اولیا و تعهّدسپاریِ دانش‌آموز با امضای ولیّ

سطح ششم: واگذار کردن موضوع به شورای دبیرستان

ـ شورای دبیرستان ، دربردارندة مدیر، معاون آموزشی و پژوهشیض، معاون پایه و مشاور است.

ـ آنگاه که خطایی تحمّل‌ناپذیر و جبران‌نشدنی از دانش‌آموز سرزند یا با وجودِ تعهّدسپاری، چندان بر خطاهای انضباطی اصرار ورزد که بی‌انضباطیِ او ‌محرز شود، شورای دبیرستان  به وضعیت وی رسیدگی می‌کند.

ـ شورای دبیرستان  با فراخواندنِ دانش‌آموز و ولیّ‌ او، دربارة تنبیه دانش‌آموزِ بی‌انضباط در سه سطح تصمیم‌گیری می‌کند:

سطح یک ­از شش: آخرین مهلت‌دهی همراه با تعهّدسپاری گفتاری و نوشتاری در حضور اعضای شورا

سطح دو از شش: اخراج موقّت از سه تا ده روز و امکان پیگیریِ تحصیل پس از تعهّدسپاری

سطح سه­ از شش: اخراج و فرستادن دانش‌آموز به یک مدرسة دیگر.

19/1ـ چنان‌که آشکار است، سطح‌بندیِ برخوردهای انضباطی لزوماً به معنای مرحله‌بندیِ آنها نیست؛ برای نمونه، شاید دانش‌آموز برای نخستین بار خطایی کند که یکباره برخوردی در سطح سوّم (یا بالاتر) با او صورت گیرد. (البتّه بازانجامِ خطا، برخورد انضباطی با آن را به سطح بالاتر می‌برد.)
19/2ـ شایسته است هرگاه خطایی از دانش‌آموزی سرزد، خطای خویش را بپذیرد و پوزش بخواهد و توجیه نکند؛ امّا اگر خود را خطاکار نمی‌داند، باید با آرامش و ادبْ دلایلِ خود را برای معاون برشمارد.
19/3ـ معاون می­توانند در بی­انضباطی دسته­جمعی، برخورد انضباطی را در مورد همه یا عده­ای از دانش­آموزان یک کلاس به کار گیرند.
19/4ـ معاون می‌تواند در پایان هر نیمسال، خطای تک‌موردیِ دانش‌آموزی را که با رفتار شایسته درصددِ جبران برآمده است، نادیده بگیرد.

ج)آیین ­نامه انضباطی (مجازی)

1/1- ورود دانش آموزان به کلاس فقط و فقط با نام  و نام خانوادگی کامل فارسی مقدور است و در غیر این صورت از پذیرش دانش آموز به کلاس جلوگیری خواهد شد.
2/1- بایسته است دانش آموزان در صورت قطعی اینترنت بلافاصله موضوع را به مسئول پایه ها یا پشتیبان تحصیلی خود اطلاع دهند.
3/1- بایسته است دانش آموزان در محیط کلاس مجازی و در زمان تدریس دبیر از چت کردن بی مورد و صحبتهای غیرضروری جدا خوادداری کنند.
4/1- استفاده از فونتهای رنگی مختص دبیران می باشد بنابراین دانش آموزان نباید از فونت های رنگی در چت های خود استفاده نمایند.

قوانین ارسال تکالیف :

1/2- بایسته است دانش آموزان برای بهتر دیده شدن تکالیف ارسالی حتما برای گرفتن عکس از نرم افزارهایی مانند office lens   یا camscanner استفاده کنند.
2/2- تمام صفحات مربوط به یک تکلیف باید حتما نام و نام خانوادگی و شماره کلاس داشته باشند.
3/2- تمام صفحات مربوط به یک تکلیف در یک‌پیام ارسال شود.
4/2- تکالیف در مهلت معین ارسال شوند.
5/2- راه های ارسال تکالیف مشخص شده اند پس از تماس بی مورد با دبیر خودداری کنید.

لطفا پس از ارسال تکالیف صبور باشید . تکالیف شما تا قبل از برگزاری جلسه بعد چک خواهد شد.

1/3- در صورت هر گونه بیماری حتما به مسئولین مدرسه اطلاع دهید.
2/3- در صورت بروز مشکل از طریق اکانت دانش آموز، عواقب انضباطی آن بر عهده دانش آموز خواهد بود.
3/3- در صورتی که به هر دلیلی ( بیماری، قطعی اینترنت و…) غیبت داشتید حتما در اسرع وقت با معاونت پایه در رابطه با موجه کردن غیبت صحبت کنید.