سی‌نما نگاه

در هر جلسه یک فیلم با ارزش خواهیم دید و کمی هم پیرامون آن فیلم بحث خواهیم داشت. دقت داشته باشید که فیلم‌ها ممکن است از فیلم‌های برتر تاریخ سینما و یا فیلم‌های ابرقهرمانی نباشند اما فیلم‌های تأثیرگذار و به‌یادماندنی‌ای خواهند بود 🙂